פרסומת

קריאת פרשת השבוע וההפטרה הם חלק בלתי נפרד מבר המצוה. ישנם חתנים הקוראים את כל הפרשה ואחרים קוראים רק את המפטיר ו/או ההפטרה ישנם אחרים שמברכים רק את הברכות. בשבת רגילה הפרשה מתחלקת לשבעה חלקים (עליות)וכשמסיימים לקרא את כולם חוזרים על חלק מהקטע השביעי וזהו בעצם המפטיר. בחר את הנוסח, החומש, הפרשה והעליה שברצונך ללמוד ולחץ לצפיה.