פרסומת

החגיגה עצמה

הגיע היום הגדול והשמחה, הלחץ וההתרגשות משמשים בערבוביה.
כדאי להכין מראש רשימת מטלות וחפצים שיש לקחת ולפעול ביום זה לפי הרשימה בדיוק.
הרשימה תכלול בין היתר: תפילין, כיסוי ראש לאימא, כיפה לחתן ולאבא, סוכריות ועוד.
כך תוכלו לצאת לאירוע רגועים ובידיעה שדבר לא נשכח.
סביר להניח שהמשפחה תגיע למקום האירוע ראשונה
אך אין זה אומר שבעלי השמחה הם אלו שצריכים לספור שבאמת אין טעות במספר מקומות הישיבה,
שהלהקה כבר התמקמה, שיש חדר למתנות וכספת למעטפות.
היום אתה בעל השמחה ואין טעם שתרוץ לטפל בעניינים טכניים קטנים ומטרידים.
רצוי למנות בטרם עת נציג אותו תכיר לכל הגורמים כמו הלהקה, בעל האולם, הצלם ותייפה את כוחו כך שרק אם תתעוררנה שאלות קריטיות תהיה מופרע,
למרות שאתה המארח מותר לך גם לשבת ולאכול לשיר ולרקוד הרי לרגע הזה אתה ממתין כבר שלוש עשרה שנה.
גם בבית הכנסת עליך לדאוג לממונה כך שבמידה ואתה עורך קידוש לאחר התפילה לא תצטרך לערוך שולחנות ולנקותם בשעה שהנך מוקף אורחים.