דברים   ואתחנן   עקב   ראה   שופטים   כי תצא   כי תבוא   נצבים   וילך   האזינו   וזאת הברכה