שמות   וארא   בא   בשלח   יתרו   משפטים   תרומה   תצוה   כי תשא   ויקהל   פקודי