בראשית   נח   לך לך   וירא   חיי שרה   תולדות   ויצא   וישלח   וישב   מקץ   ויגש   ויחי