פרסומת

ברכות התורה וההפטרה

ברכות התורה הן הברכות הנאמרות ע"י העולה לתורה.
נהוג שחתן בר המצווה עולה לתורה בבית הכנסת ביום שני או חמישי ו/או בשבת שלאחר יום הולדתו. בימים אלו מוציאים ס"ת בזמן תפילת שחרית.
ישנן שתי ברכות:

הברכה שלפני העליה לתורה.
הברכה שלאחר העליה לתורה.
בשבתות ובמועדים בנוסף לפרשה קוראים את ההפטרה,
ההפטרה היא קטע מאחד מספרי הנביאים שדבריו מתקשרים
בדרך כל שהיא לפרשת השבוע.
בקהילות רבות נוהגים שחתן בר המצווה קורא את ההפטרה או לפחות את ברכותיה.
ברכות ההפטרה הן הברכות הנאמרות ע"י העולה להפטרה.
ישנן שתי סוגי ברכות:

הברכה שלפני ההפטרה.
הברכות שלאחר ההפטרה-שלוש ברכות לפחות,
יש הסוברים שהברכה השלישית היא שתי ברכות ולפיכך מדובר לדעתם בארבע ברכות
בשבת ובחגים ומועדים מיוחדים יש ברכה נוספת לברכות שלאחר ההפטרה,
כפי שתראה בהמשך.
לכל עדה נוסח ומנגינות שונים עליך לבחור את הנוסח הרצוי לך בצד ימין.