ויקרא  צו  שמיני  תזריע  מצורע  אחרי מות  קדושים  אמור  בהר  בחוקותי